De mate waarin je sociaal vaardig bent is enorm bepalend voor je successen in je leven. De omgang met anderen neemt een groot deel van je dagelijkse bezigheden in beslag. Bij sommigen lijkt dit vanzelf te gaan, voor anderen kan het contact met anderen een enorme uitdaging zijn.

 

Meedoen aan spelletjes, een kind vragen om te komen spelen, ervoor zorgen dat de pestkop zijn mond houdt, je klasgenoten naar je laten luisteren...allemaal wensen en behoeften die zo gewoon zijn. Positieve ervaringen in de omgang met anderen versterken het zelfvertrouwen. Als de consequenties die volgen op ons gedrag daarentegen voortdurend negatief zijn, heeft dat een negatieve uitwerking op dat gedrag en op ons denken en beleven. Een kind kan verzeild raken in een neerwaartse spiraal van afnemend vertrouwen, dat leidt tot een inderdaad verzwakkend repertoire van sociale vaardigheden. 

Sommige kinderen hebben de neiging om deze sociale interacties te gaan vermijden of zich terug te trekken. Anderen stellen zich juist sociaal dominant of agressief op. 

 

Tijdens de weerbaarheidstraining richten we ons op

1. het aanleren van sociale vaardigheden:

  • contact leggen met anderen
  • gesprekjes voeren
  • positieve aandacht aan anderen schenken
  • vragen stellen
  • voor jezelf opkomen
  • gevoelens herkennen en benoemen
  • omgaan met geven en krijgen van kritiek. 
  • omgaan met groepsdruk
  • reageren op een afwijzing
  • omgaan met plagen en pesten

2. Het afleren van sociaal niet effectief gedrag

3. Opheffen of afremmen van angstresponsen

4. Bewustwording van het denken (mindset)